Velkommen til Vædegaarden

Vædegaardens geder består af 60 geder i alle størrelser. Det er en kødgedsbesætning hovedsagligt bestående af boergeder samt nogle krydsningsgeder med boer. Disse er gode moderdyr, der har meget mælk til kiddene. Derved får kiddene en god start, hvilket vi lægger meget vægt på. Vi lægger i det hele taget stor vægt på dyrevelfærden.

Vi sælger hele og halve slagtede geder eller færdige udskæringer af gedekød. Se prisliste

Skal du have nyt blod til din besætning eller starte en hel ny besætning. Sælger vi også dyr til levebrug. Vi har en sund besætning med dyr i alle aldre og køn (M3 status)

Salg af geder
Vædegaard ved brødrene Berg Hansen, Stærmosevej 115, 5690 Tommerup, Tlf. 61 76 32 64 eller 64 76 18 31